سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی

سوالات درس 2

 

بخش اول...درس دوم:

بسيج

 

1. فرمايش امام (ره) درباره ي بسيج را بنويسيد ؟

بسيج لشكر مخلص خداست.

 

2. خصوصيات نيروهاي بسيج يا بسيجي را بنويسيد؟ 

حركت خودجوش و مردمي بدون چشم داشت مادي و به صورت داوطلبانه.

 

3. بسيج چيست؟

نيروهاي خود جوش ومردمي كه به طور سازمانيافته،بدون چشم داشت مادی و به صورت داوطلبانه در عرصه هاي مختلف سازندگي، وحدت، دفاعي، امنيتي، بهداشت و درمان،اجتماعي و فرهنگي حضور فعال دارند.

 

4. بسيجي كيست؟

به فداكارترين نيروهاي مردمي كه در راه اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي قدم برميدارد،بسيجي مي گويند.

 

5)شكل ب:

 حضور فعال نيروهاي بسيج جهت جمع آوری وجه نقدی براي آسيب ديدگان.

 

6. شكل پ:

آموزش گروه هاي داوطلب مردمي جهت حضور در صحنه هاي مختلف اجتماعي،فرهنگي،دفاعي،سازندگي وغيره...

 

7. به نظر شما مجموعه ی اين تصاوير،چه هدف مشتركي را دنبال ميكنند؟

حضور فعال بسيج در عرصه هاي مختلف آبادي،عمران و دفاع از كشور و... 

 

8. از رويداد هاي مهم سال 1359چهار مورد بنويسيد؟

 چهار متن كتاب

 

9. نهاد هاي رسمي و مردمي را كه در زمان شروع جنگ، فعالانه به دشمن مقابله كردند را نام ببريد؟

ارتش جمهوري اسلامي ایران (دريايي،هوايي،زميني)-سپاه پاسداران انقلاب اسلامي-ستاد جنگ هاي نامنظم شهري-بسيج مردمي و...

 

10. در آغاز جنگ،مردم خرمشهر چگونه براي مقابله با دشمن سازماندهي شدند؟

شهيد جهان آرا به همراه ساير نظاميان سپاهي با سلاح هاي اندكي كه داشتند تا چند روز در برابر تجاوز عراق مقاومت كردند.در اين مدت زن و مرد مسلح بودند.

 

11. نتايج مثبت حضور و مشاركت مردم را در جلوگيري از تهاجم دشمن به خاك ميهن اسلامي بيان كنيد؟

پيروزي در مقابل دشمن-دفاع از مملكت- دفاع از دين و ناموس و جلوگيري از تصرف اراضي و شهر هاي مرزی.

 

12. گروه مهاجمان چه كساني بودند؟ 

گروهي از مزدوران وابسته به بيگانه كه آموزش هاي رزمي در جنگل را در يكي از كشور هاي خارجي ديده بودند.

 

13. چرا آنها جنگل هاي آمل را براي حمله به شهر انتخواب كرده بودند؟

1-آموزش جنگ را در جنگل ديده بودند.2-استتار و مخفي نمودن نيروها در جنگل 3-نزديكي شهر آمل به جنگل 4-چون نيروهاي ما در جنوب مشغول نبرد بودند.(اصل غافلگيري)

 

14.نقش دانش آموزان را در واقعه ي آمل تشريح كنيد؟

مديران به دانش آموزان توصيه كردند كه به خانه بروند ولي بسياري از دانش

 آموزان خود را به محل درگيري رساندند و شروع به كمك رساني به مردم و پاسداران كردند.تعدادي از شهداي اين واقعه دانش آموز بودند.

 

15.عرصه هاي مختلف فعاليت بسيج را بنويسيد؟

سازندگي-فرهنگي-اجتماعي-امداد رساني-بهداشت و درمان- امنيتي –دفاعي-انسجام

 

16.بسيج چگونه در عرصه  سازندگي فعاليت ميكند؟

همكاري با دولت در امر توسعه و مشاركت مردم در سازندگي و عمران

 

17. بسيج چگونه در عرصه  فرهنگي فعاليت ميكند؟

داير نمودن كلاس در رشته هاي مختلف و متنوع(طرح ميثاق).تشكيل كلاس هاي آموزشي مانند آموزش قرآن،معارف اسلامي،ورزش،تئاتر و ترتيب اردوهاي درون استاني و برون استاني.

 

18. بسيج چگونه در عرصه  اجتماعي فعاليت ميكند؟

همكاري با نهاد هاي اجتماعي مانند نهضت سواد آموزي و سازمان تامين اجتماعي

 

19. بسيج چگونه در عرصه  امداد رساني فعاليت ميكند؟

فعاليت پشتيباني و امداد رساني در حوادث

 

20. بسيج چگونه در عرصه بهداشت و درمان فعاليت ميكند؟

همكاري جهت مقابله با بيماري هاي واگير،تزريق انواع واكسن و دائر نمودن كلاس هاي آموزشي،بهداشتي و درماني

 

21. بسيج چگونه در عرصه ي امنيتي فعاليت ميكند؟ 

گسترش مشاركت مردم در امنيت داخلي

 

22. بسيج چگونه در عرصه دفاعي فعاليت ميكند؟

ايجاد آمادگي دفاعي

 

23. بسيج چگونه در عرصه ي انسجام فعاليت ميكند؟

تقويت وحدت و همبستگي ملي

 

24.دو سخن از امام خميني(ره) درباره ي بسيج را بنويسيد؟

بسيج يعني عشق به پروردگار.بسيج لشكر مخلس خداست.

 

25.سخن مقام معظم رهبري را درباره ي بسيج بنويسيد؟

بسيج يعني جوانان آماده ي تلاش

 

26.با توجه يه مطالب صفحه ي قبل هر يك از اسوه هاي معرفي شده چه ويژگي هايي داشتند كه به اين مقام رسيده اند؟

دين و ايمان-تقوا-تعاون-مشاركت تربيت صحيح- انس با قرآن-شركت در كلاس هاي مذهبي و...

 

27.به نظر شما براي اسوه شدن چه مسيري را بايد پيمود؟

محيط مناسب-تربيت منطقي-آموزش مناسب-الگو قرار دادن افراد نمونه-حضور فعال در مراسم هاي مذهبي و عمل به دستورات قرآن و ائمه اطهار(ص).

 

28.با توجه به ويژگي هاي مطرح شده،اسوه هايي را كه ميشناسيد را نام ببريد؟

خانواده ی شهيد سلطاني فر-شهيد طاهره هاشمي-شهيد فهميده-شهيد چمران-شهيدتندگويان و هزاران هزار شهيد گمنام ديگر...

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:16  توسط امیرحسین & فرشاد  |