سوالات آمادگی دفاعی سوم راهنمایی

درس 5

بخش اول درس پنجم:

 

1.سوره ی نساء آیه ی«71»در خصوص دفاع را بنویسید.

«ای کسانی که ایمان آورداید سلاح وسازوبرگ خویش برگیرید وگروه گروه یا همه با هم برای دفاع آماده شوید»

 

2.انواع روش های دفاع غیر مستقیم را بنویسید.

استتار،اختفاء،پوشش،فریب و...

 

3.پدافندغیرعامل راتعریف کنید.

به مجموعه کارهایی که بااجرای آن میتوان ازواردشدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به تجهیزات و تاسیسات مهم کشورجلوگیری نمود،یا آنها رابه حداقل کاهش داد، پدافند غیرعامل گویند.

 

4.یک اصل مهم در پدافندغیرعامل رابنویسید.

فریب،انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب وکم اهمیت می باشد.

 

5.به نظر شما با چه کارهایی می توان دشمن را فریب داد؟

ایجاد سنگرهای دروغین وماکت های فریبنده -- استتار -- اختفاء --  تولید صدای دروغین -- پدافند غیر عامل -- جابجایی نیروها درشب(رزم شبانه)

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:33  توسط امیرحسین & فرشاد  |